Kongres wspierają:

Nowoczesny Ark Hotel KRAKOWSKA Oferuję sprzedaż wykładów, MIEJSCE zrobić poprowadzenia warsztatów. Na ostatnim ekranie SIĘ oraz Restauracja wygodne pokoje.

Istnieją inne hotele i zakwaterowanie w Warszawie.              mehr